Constructief sandwichelement in een passiefhuis gevel

              

Inschrijver

naam: Marco Bosma
   
Titel inzending: Constructief sandwichelement in een passiefhuis gevel
   
Onderwijsinstelling  
Naam: Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit: Bouwkunde
Studierichting: Structural design
Afstudeerrichting: Structural design
Studiejaar: 2014
Betrokken vakdocent: prof. dr. ir. A.J.M Jorissen
Overige begeleiding: ir. P. de Graaf
   
Contactinfo inzender  
E-mail: m.j.bosma@student.tue.nl

Het project

Voor een passiefhuis is het belangrijk om koudebrug vrij te bouwen. De houten stijlen van de woning zorgen voor een koudebrug in de gevel en daarom is het sandwichprofiel ontwikkeld als alternatief op het standaard stijl- en regelwerk. De isolerende kern zorgt hierbij voor een koudebrug onderbreking en speelt een belangrijke rol in de krachtswerking van het profiel. Tijdens het afstuderen is onderzoek gedaan naar de invloed van verschillende materialen voor de kern en zijn formules opgesteld om de vervorming en de knikkracht van het sandwichprofiel te kunnen bepalen.

Motivatie

Voor het stijl- en regelwerk in een passiefhuis zijn in de huidige markt slechts twee mogelijke toepassingen. Een profiel met een massieve doorsnede en een I-profiel. Aan beide profielen kleven echter nadelen en het sandwichprofiel speelt daar als innovatieve ontwikkeling op in. Door de isolerende kern is er geen directe verbinding tussen de binnen- en buitenkant van de gevel waardoor een koudebrug wordt uitgesloten en de houten schillen verzorgen de krachtswerking van het profiel.

NB: op de foto's rust copyright disclaimer