Het Vogelhuis

              

Inschrijver

naam: Bastiaan Oltwater
   
Titel inzending: Het Vogelhuis
   
Onderwijsinstelling  
Naam: Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit: Bouwkunde
Studierichting: Architectural Urban and Engineering
Afstudeerrichting: Architectuur
Studiejaar: 2012-2013
Betrokken vakdocent: ir. R.P.G. Brodruck
   
Contactinfo inzender  
E-mail: b.oltwater@student.tue.nl

Het project

In dit werkcollege worden de expressieve mogelijkheden van de tektoniek methodisch onderzocht, en aan de hand van voorbeelden uit kunst en architectuur nader geïllustreerd. Aan de hand van een door de student vervaardigd artefact wordt volgens de fenomenologische methode kennis en inzicht vergaard over de tektonische expressie van dit artefact. De opgedane kennis vormt de basis voor een volgend artefact. Dit wederkerige proces wordt gedurende het werkcollege enige malen herhaald. Parallel aan maakexperimenten wordt het werk van kunstenaars en architecten aan de hand van verschillende beschouwende teksten bestudeerd om het begrip en de sensibiliteit voor de tektonische kwaliteit te ontwikkelen.

Motivatie

Ik heb geprobeerd om het uiterste uit een eikenhouten plank te halen. Hoe ver kan ik gaan? Naar mijn mening heb ik ook de uiterste buiging uit de rechte planken gehaald. Hiervoor heb ik meerdere technieken gecombineerd. Het vogelhuisje geeft de interne spanning weer die voortkomt uit het materiaal en de vorm waarin het materiaal gedwongen is. Het is een uniek vogelhuis geworden die innovatief omgaat met het extreem buigen van hout.

NB: op de foto's rust copyright disclaimer