MODLAR

              

Inschrijver

naam: RenoAdvies: Sjors Bergers & Rick Verstegen
   
Titel inzending: MODLAR
   
Onderwijsinstelling  
Naam: Zuyd Hogeschool
Faculteit: Bèta Sciences and Technology
Studierichting: Built Environment
Afstudeerrichting: Bouwkunde - Bouwtechniek
Studiejaar: 4
Betrokken vakdocent: Dhr. Herwin Sap
Overige begeleiding: Dhr. Ruud de Theije
   
Contactinfo inzender  
E-mail: sjors.bergers@hccnet.nl

Het project

Modlar is een initiatief van aannemersbedrijf Van de Kreeke. Het doel van het project is het betaalbaar energieneutraal renoveren van naoorlogse particuliere woningen. Hierbij dient het systeem ook zo modulair mogelijk te zijn. Als extra eis bij de afstudeeropdracht dient het renovatieconcept ook duurzaam te zijn. Het gaat hierbij om het gebruiken van duurzame materialen, installaties en andere voorzieningen of toepassingen die bijdragen aan het verlagen van het energieverbruik.

Motivatie

In het Modlar project is er gekozen voor hout in de vorm van multiplex platen. Zoals te lezen is in de projectomschrijving is de draagstructuur van het renovatieconcept RenoHouse afgeleid van het bestaande project WikiHouse. Er wordt een draagstructuur van multiplex onderdelen gebouwd. Met het RenoHouse principe willen we laten zien dat er diverse mogelijkheden zijn om met duurzame en hergroeibare materialen te renoveren. Het mooie aan het systeem is dat het grotendeels uit houten verbindingen gerealiseerd wordt. Staal, beton en andere materialen van uitputtelijke bronnen hoeven nagenoeg niet meer gebruikt te worden.
De multiplex platen, 2440 x 1220 x 18 mm, zijn overal ter wereld voorhanden en veelzijdig toepasbaar op verschillende woningen. Esthetisch gezien zijn er verschillende afwerkmogelijkheden en tot slot is het materiaal ook duurzaam. Een andere reden waarom er specifiek voor multiplex gekozen is, in plaats van traditioneel hout, is dat met behulp van de multiplex elementen, een slankere structuur gemaakt kan worden. Dit bespaart materiaal. Verder kan mogelijk freesafval eventueel hergebruikt worden in OSB-platen.
Door de innovatie van het RenoHouse systeem gebaseerd op het WikiHouse systeem, is het zo uniek geworden dat het mogelijk is om het te plaatsen zowel als prefab of als zelfbouwsysteem. Wij zijn van mening dat het systeemconcept kan bijdragen aan de ontwikkelingen op het gebied van renovatie. Het belang hierbij is renoveren op een goedkope, snelle, maar ook duurzame manier.

NB: op de foto's rust copyright disclaimer