Stapelen met houtskeletbouw - 1e PRIJS

              

Inschrijver

naam: Tunis Hoekstra
   
Titel inzending: Stapelen met houtskeletbouw
Een berekeningswijze en modelleringsaanpak voor het bepalen van de schrank stijfheid van meerlaagse houtskeletbouw
   
Onderwijsinstelling  
Naam: TUDelft (Technische Universiteit Delft)
Faculteit: Civiele Techniek
Studierichting: Building Engineering (Ontwerpen van gebouwen)
Afstudeerrichting: Structural Design (Constructief ontwerpen)
Studiejaar: 2011-2012
Betrokken vakdocent: Ir. G.J.P. Ravenshorst en Ir. P.A. de Vries
Overige begeleiding: Ir. J.K.A. Banga (Projectleider/Constructeur)
   
Contactinfo inzender  
E-mail: tunishoekstra1988@gmail.com

Het project

In de norm voor het berekenen van houtconstructies, Eurocode 5, zijn wél rekenregels gegeven voor het bepalen van de sterkte van het houtskeletbouw wandelement, maar niet voor het bepalen van de stijfheid. In de Nederlandse constructeurspraktijk bleek sprake te zijn van een kennisleemte met betrekking tot dit onderwerp. In het afstudeerwerk “Stapelen met houtskeletbouw” is door Tunis Hoekstra een berekeningswijze en aanpak voor het modelleren en berekenen van de (schrank) stijfheid van wanden in de (meerlaagse) houtskeletbouw ontwikkeld. De factoren die van invloed zijn op de stijfheid van het houtskeletbouw wandelement zijn bepaald, en worden in rekening gebracht met een analytische berekeningswijze. Dat wil zeggen: de berekening kan zonder geavanceerde en vaak dure software worden uitgevoerd. Met behulp van deze berekeningswijze en de voorgestelde modellering, kan een bruikbare voorspelling worden gemaakt van de te verwachten vervormingen en trillingen in bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT), en krachtsverdeling in uiterste grenstoestand (UGT). Op deze wijze is een nieuwe, én bruikbare, bijdrage aan de bestaande kennis tot stand gekomen ten behoeve van het constructief ontwerp van (meerlaagse) houtskeletbouw constructies.

Motivatie

De inzending “Stapelen met houtskeletbouw” is uniek omdat deze bijdrage aan de kennis en kunde van de constructief ontwerper geheel nieuwe mogelijkheden opent voor het ontwerpen van houtskeletbouw constructies. De relevantie van het onderzoek, dat een sterk technische karakter heeft, is ook voor een breder publiek inzichtelijk gemaakt, door middel van een aansprekend rekenvoorbeeld waarmee de ontwikkelde rekenwijze is gedemonstreerd. De praktische  toepasbaarheid van de berekeningswijze en de voorgestelde modelleringsaanpak geeft de constructief ontwerper bruikbare handvaten om de houtskeletbouwmethode in het gebouwontwerp toe te passen. De ontwikkelde rekenmethode vindt reeds zijn weg in de praktijk, en maakt het mogelijk de voordelen die construeren met hout biedt, ten volle te benutten. Het is niet langer nodig om de constructieve inzetbaarheid van het materiaal hout te limiteren wegens een lacune in de kennis. Daarom kan zeker worden gesproken van een waardevolle, bruikbare, en innovatieve bijdrage aan meer bouwen met hout.

NB: op de foto's rust copyright disclaimer