SummerlaBB - 1e PRIJS

              

Inschrijver

namen Floor van Schie, Marthe Doornbos en Alice Janssen
   
Titel inzending: SummerlaBB
   
Onderwijsinstelling  
Naam: Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit: Architecture, Building and Planning
Studierichting: Architecture, Building and Planning / Building physics services / Structural Design
Afstudeerrichting: Architecture, Building and Planning / Building physics services/ Structural Design
Studiejaar: 4de jaar / 5de jaar
Betrokken vakdocent: dr.ir. S.P.G. Moonen
Overige begeleiding: Ir. T.T. Veeger
   
Contactinfo inzender  
E-mail: f.v.schie@student.tue.nl

Het project

Het SummerlaBB is een project voor masterstudenten van de TU/e. De opgave bestaat uit het ontwerpen van een festivalpaviljoen waar wetenschap en duurzaamheid gepromoot kunnen worden onder festivalbezoekers. SummerlaBB is het lab van festivalland, een laboratorium waar festivalbezoekers kunnen voelen, proeven en ruiken aan duurzame innovaties. Het paviljoen biedt onderdak, maar maakt zelf ook deel uit van het lab.

Motivatie

SummerlaBB is een duurzaam en innovatief ontwerp. In de uitwerking staat het toepassen van inlands hout en het verlengen van de levensduur van oude houten bouwmaterialen centraal. Het verduurzamen van het ontwerp is doorgevoerd tot aan de detaillering. Naast het toepassen van hout, is het vouwen van de houten constructie een belangrijk aspect.

NB: op de foto's rust copyright disclaimer