The Craftsman Table

              

Inschrijver

naam: Peter van de Lageweg
   
Titel inzending: The Craftsman Table
   
Onderwijsinstelling  
Naam: Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit: Architecture, Building and Planning
Studierichting: Architectuur
Afstudeerrichting: Architectuur
Studiejaar: 2013
Betrokken vakdocent: Jacob Voorthuis
Overige begeleiding: Jan Schevers & Bernard Colenbrander
   
Contactinfo inzender  
E-mail: petervandelageweg@gmail.com

Het project

De Craftsman Table is onderdeel van de afstudeerscriptie The New Crafts of Eindhoven van het afstudeeratelier The Naked Architect 2.0 van de Technische Universiteit Eindhoven. Deze filosofische tafel stelt het verdwijnen van vakmanschap ter discussie; wat is vakmanschap eigenlijk? De tafel is gebaseerd op het boek The Craftsman waarin de wordt beschreven hoe wij als maatschappij steeds verder komen te staan van het vakmanschap, de oorzaken maar ook de gevolgen worden nadrukkelijk behandeld. Waar het boek als medium faalt om meteen vragen op te roepen, het moet tenslotte eerste gelezen worden, is de tafel in staat om meteen een discussie aan de gang te krijgen. De tafel is de belichaamde oefening van het proces van vakmanschap.

Motivatie

Het is in maatschappelijk belang om na te denken over wat de gevolgen zijn van het verlies van vakmanschap. De tweedeling van de werkende mens leidt zichtbaar tot minder gemotiveerde werknemers, kwalitatief lagere producten en het verdwijnen van vaardigheden. Vakmanschap en ambacht zouden niet een luxe product mogen zijn, de trots en passie die het vakmanschap biedt zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Doordat de tafel discussie oproept; de vorm maakt hem ongeschikt voor praktisch gebruik, gaan mensen nadenken over de waarde van het vakmanschap. Tijdens het proces van het maken is al gebleken dat de tafel erg veel vragen oproept, in de werkplaats van de faculteit Bouwkunde stond menig student met mij en elkaar te discussiëren. De herwaardering van het vakmanschap begint bij het laten zien van het proces!

NB: op de foto's rust copyright disclaimer